PORTADA     

Pulsa no seguinte enlace para descargar a Folla Parroquial.

FOLLA PARROQUIALA dinámica do ben.Xesús está noutro paradigma, hai unha proposta de Deus Pai, é a dinámica do ben que che fai crecer, confiar. Entra en conflito cos líderes xudeus, intentan descualificalo. Invítanos a ser unha familia, unha familia que nace da complicidade cos soños de Deus. O ben suma e multiplica, incorpora, suma, acolle. É a dinámica do ben que che fai crecer, confiar

 

 
     

Santuario Mariano do Corpiño.

No corazón de Galicia, nas terras polas que discorre o río que dá nome a esta comarca, o Deza, está situado o actual Santuario da nosa Señora de O Corpiño, na faldra do monte Carrio. As súas orixes remóntanse ó s. VIII, data na que vivía nesta montaña un ermitán de gran admiración polos habitantes do lugar, pois para eles era exemplo a súa vida de fe e gran devoción á Virxe María. O Ano Santo concedido ao Santuario de Ntra. Sra. de Ou Corpiño comezou o 24 de xuño de 2023 e prolóngase ata a mesma data do próximo ano. Durante todo este tempo, poden conseguir a Indulxencia Plenaria todos os fieis que cumpran cos requisitos propostos pola Santa Nai Iglesia.San Francisco Xabier
 
     

Pulsa no seguinte enlace para descargar a Folla Parroquial.

FOLLA PARROQUIALCorpus ChristiO Corpus Christi faise eco das celebracións de Pascua. Eucaristía significa celebrar a memoria de Xesús que dá a súa vida por nós. O reto do cristián, cando toma a comuñón, é ser como Xesús. Invítanos a ser, para os demais, pan partido, vida entregada ao servizo das persoas, da humanidade, do Reino... coma El

 

 
     

Un pouco de historia.

O 4 de xuño de 1964, coincidindo coa Infraoctava de Corpus Christi, o bispo de Lugo daquela época, Antonio Ona de Echave, recoñeceu a Cáritas, eclesiástica e legalmente, como institución da Igrexa diocesana de Lugo.San Francisco Xabier
 
     San Francisco Xabier
 
     

Pulsa no seguinte enlace para descargar a Folla Parroquial.

FOLLA PARROQUIALSolemnidade da Santísima TrinidadeA SANTA TRINIDADE é unha festa que nos lembra que o noso Deus non é a soidade, senón que é comuñón e comunicación do Amor. O mundo de Deus exprésase nas relacións e na comuñón. Deus mesmo é amor compartido, unha comuñón de persoas que viven gozosamente dándose entre si. Deus é un "nós".

 

 
     San Francisco Xabier
 
     San Francisco Xabier
 
     

A Fraternidade Cristiá de Persoas con Discapacidade de España –FRATER España– é un Movemento de Acción Católica especializada, integrado na Federación de Movementos de Acción Católica da Igrexa de España, e membro da Fraternidade Cristiá Intercontinental de Persoas con Enfermidades Crónicas e Discapacidades físicas.San Francisco Xabier
 
     

Pulsa no seguinte enlace para descargar a Folla Parroquial.

FOLLA PARROQUIALDomingo de Pentecoste.DÍA DA ACCIóN CATÓLICA E DO APOSTLADO SEGLAR “Laicos por vocación, chamados á misión” A PASCUA chega á súa plenitude. Xesús cumpre a súa palabra: "Vouche enviar o defensor, o Espírito", e aqueles homes e mulleres foron renovados por dentro. O Señor reúnenos en comunidade para que sintamos a presenza do seu Espírito, dándonos forzas para a loita, sementando esperanza e amor nos nosos corazóns para acollernos.

 

 
     

O Centro Residencial San Vicente de Paul, para persoas dependentes con discapacidade intelectual e AFADI (Asociación de familiares e amigos de persoas con discapacidade intelectual), e o deportista Óscar Domínguez Rodríguez, con ampla experiencia en eventos solidarios, propóñenos unha carreira solidaria de 50 horas, ao longo da Muralla romana de Lugo.

A nosa misión é “Mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e, na medida do posible, recuperalas e promovelas co fin de brindarlle apoio para mellorar a súa autonomía e facilitar a súa inclusión social e laboral”.

O obxectivo do evento é levar a cabo unha actividade solidaria para favorecer a inclusión e visibilizar esta realidade na cidade de Lugo e, ao mesmo tempo, beneficiar aos usuarios do centro.

O acto comezaría o 24 de maio ás 9:00 horas e remataría o 26 de maio ás 11:00 horas.

Como parroquia unirémonos con Óscar para dar un volta a Muralla o sábado 25 ás 5 desde a porta Santiago. 
     San Francisco Xabier
 
     

O Centro Residencial San Vicente de Paul, para persoas dependentes con discapacidade intelectual e AFADI (Asociación de familiares e amigos de persoas con discapacidade intelectual), e o deportista Óscar Domínguez Rodríguez, con ampla experiencia en eventos solidarios, propóñenos unha carreira solidaria de 50 horas, ao longo da Muralla romana de Lugo.

A nosa misión é “Mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e, na medida do posible, recuperalas e promovelas co fin de brindarlle apoio para mellorar a súa autonomía e facilitar a súa inclusión social e laboral”.

O obxectivo do evento é levar a cabo unha actividade solidaria para favorecer a inclusión e visibilizar esta realidade na cidade de Lugo e, ao mesmo tempo, beneficiar aos usuarios do centro.

O acto comezaría o 24 de maio ás 9:00 horas e remataría o 26 de maio ás 11:00 horas.

Como parroquia unirémonos con Óscar para dar un volta a Muralla o sábado 25 ás 5 desde a porta Santiago.San Francisco Xabier